Privacy Statement Itinmotion Websites en webdesign Eindhoven

Privacy Policy

ITinMotion heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en/of verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. ITinMotion is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor (ander) schadeveroorzakend gebruik van de website.

Ook zijn aan deze website door middel van links websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. ITinMotion is niet verantwoordelijk voor de informatie van de op deze wijze met haar website verbonden websites.
Copyrights
Op deze website berust copyright ©. Alle rechten zijn voorbehouden aan ITinMotion. Afzonderlijke documenten kunnen verschillende copyright vermeldingen en/of juridische mededelingen bevatten.
Trademarks
Het ITinMotion logo en de naam ITinMotion zijn geregistreerde trademarks en zijn eigendom van ITinMotion. Alle andere trademarks zijn eigendom van andere organisaties of respectievelijke privépersonen.
Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden bij het versturen van e-mail, of aanvragen van een offerte, hebben we enkele gegevens van u nodig. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven.

Uw gegevens gebruikt ITinMotion om uw vraag te verwerken en een antwoord cq offerte zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn als er onverhoopt iets misgaat of meer informatie nodig is. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt uitsluitend gebruikt om met u functioneel te communiceren en u op de hoogte te houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Indien u onze digitale nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan moet u zich hier expliciet voor afmelden door een mailtje te sturen naar info@itinmotion.nl. Vermeld altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Cookies, IP-adressen
Om een goede service te kunnen bieden, nu of in de toekomst, kan het zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Ook kunnen wij uw IP-adres registreren.
Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.
Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft ITinMotion verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, via de website of per e-mail contact op met ITinMotion.Voldoen jullie aan de AVG GDPR

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.

Copyright © 2000-2018 ItInMotion websites & webdesign in samenwerking met RMK Reclame & Adviesbureau. Alle rechten voorbehouden.
Privacy statement | Algemene voorwaarden